Personuppgiftspolicy innehåller viktig information om hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Auto Tarkka AB behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen och andra digitala kanaler där vi finns.

Genom att använda vår webbplats och/eller andra digitala kanaler där du aktivt skickar information till oss, godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
Gäller från och med 2021-11-02 och ersätter all tidigare information gällande vår hantering av personlig data.

Personuppgifter
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information som möjliggör identifiering av en fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som indirekt eller direkt kan identifieras via namn, personnummer, platsdata, IP-adress eller annan faktor som möjliggör identifiering.

Personuppgifter som du lämnar till oss
Som vår kund kan du i samband med att du lägger en order komma att lämna personlig information till oss. Detta kan exempelvis gälla namn, adress och kontaktuppgifter.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part
Ingen personlig information samlas utan ditt medgivande. Du behöver aktivt skicka den till oss via exempelvis ett formulär på vår webbplats eller i andra digitala kanaler.

Syfte med behandling av dina personuppgifter
· För att hantera dina köp och fullfölja vårt åtagande gentemot dig som kund i samband med att du lägger en order eller bokar en tjänst.
· För att ge personlig service och förbättra vår kundservice.

Mottagare av dina personuppgifter
Vi överför inte personuppgifter till tredje part med undantag för betrodda tredje parter som hjälper oss driva vår verksamhet, hanterar webbplatsen, leverera varor du beställer från oss eller tillhandahåller service, om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål än deras åtaganden gentemot oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge syftet kvarstår som de ursprungligen samlades in för. Syftet till insamling tydliggörs i samband med ditt samtycke.

Känsliga personuppgifter
Vi samlar inga känsliga personuppgifter om dig.

Dina rättigheter
· Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke.
· Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som vi sparar.
· Du har möjlighet att göra detta kostnadsfritt en gång om året.
· Du kan också begära ändringar i felaktiga personuppgifter vi har om dig samt begära att vi tar bort den personliga information vi har om dig.
· Du har rätt få dina personliga uppgifter som vi sparar raderade.
· Du har rätt att invända mot hur vi använder dina personuppgifter.
· Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
· Du har rätt att föra klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen eller annan myndighet.

Tredjepart
På webbplatsen kan Auto Tarkka AB länka till eller publicera produkter från tredje part. Dessa webbplatser är oberoende från oss.

Ändringar av integritetspolicyn
Auto Tarkka AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy.

Senast uppdaterad: 2022-11-22

Kontakt
Om du har frågor om vår integritetspolicy/Personuppgiftspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@autotarkka.se

Hitta till oss

Öppettider

Helgfri måndag-fredag 12.00-18.00
Övrig tid Enligt överenskommelse